آموزش دیجیتال مارکتینگ

امروز اصطلاح دیجیتال مارکتینگ به قدری وسیع و پرکاربرد شده که همه به نوعی هم می دانند دیجیتال مارکتینگ چیست و هم نمی دانند. در این دوره آموزش عملی و کاربردی به شما ارائه می شود تا به درستی نقش ابزارهای دیجیتال را در فضای کسب و کار آمروزی درک …